Stichting geen tweespalt

//Stichting geen tweespalt

Stichting geen tweespalt

De reacties

Op mijn verzoek om te reageren op mijn voorstel tot oprichting van een stichting heb ik negentien (19) schriftelijke, waaronder e-mail, reacties ontvangen. Daarvan waren er vijftien (15) vóór en vier (4) tegen. Onder deze tegenstemmers reken ik ook Jos de Groot in zijn artikel in het parochieblad van november jl. Bij de voorstemmers reken ik ook een reactie in een persoonlijke brief van Ad Nooij. Daarover hierna meer. Voor het overige vat ik de mening van de tegenstemmers samen als volgt:  “We moeten het nieuwe parochiebestuur een kans geven” en/of  “Een stichting roept het gevaar op van tweespalt in de parochiegemeenschap”.

 

“We moeten het nieuwe parochiebestuur een kans geven”

In een notitie, die ik zond aan allen die een reactie hadden gegeven, alsmede aan ons parochiebestuur, schreef ik: “Zolang blijkt dat het nieuwe parochiebestuur zijn voorgenomen beleid van handhaving en bevordering van de eigen identiteit van de lokale gemeenschappen kan voortzetten zal de stichting weinig activiteit behoeven te ontwikkelen en zal de stichting zich aan de zijde van het parochiebestuur en van de lokatieraad kunnen opstellen. Als het parochiebestuur zijn beleid niet meer zou kunnen voortzetten, zal het van de positie van de lokatieraad afhangen of de stichting zich aan zijn zijde blijft opstellen.
De stichting zal dus slechts waakzaam hoeven zijn en wellicht van tijd tot tijd aanvullend met initiatieven die de lokatieraad kan overnemen, eventueel ondersteund door financiële steun van de stichting.
” De gehele notitie kunt u vinden op de websitewww.timoharmsen.nl/stichting.

 

In reactie op bedoelde notitie zegt ons parochiebestuur dat het gaat voor een vitale Bennekomse gemeenschap. Het ondersteunt vooralsnog volledig de richting zoals die het bestuur van de nieuwe Zalige Titus Brandsma-parochie voor ogen staat en wil ook de kansen benutten die de nieuwe parochie biedt, met name een sterke lokale identiteit. Van belang is dat onze gemeenschap vitaal is met voldoende steun van de kerkbijdragen.

Met betrekking tot de stichting neemt het bestuur vooralsnog geen standpunt in.

 

“Een stichting roept het gevaar op van tweespalt in de parochiegemeenschap”.

Zoals uit het voorgaande blijkt, volgt de tweespalt niet uit de stichting. Tweespalt bestaat er al. In de kerk als geheel, maar ook in de parochie. In de kerk is die tweespalt manifest, in de parochie wordt die ‘sub rosa’ gehouden om de rust maar te bewaren. Er bestaan nu eenmaal verschillende stromingen in de kerk, die ik grofweg aanduidt met ‘conservatief’ en ‘progressief’. Willen we een levende en vitale gemeenschap zijn met toekomst, dan zullen we juist aan die problematiek en aan de dialoog daarover aandacht moeten geven.

 

Sceptisch over het nut van een stichting. In zijn brief die ook verschijnt als artikel in dit parochieblad, toont Ad Nooij zich sceptisch over het nut van een stichting. In een duidelijke analyse geeft hij aan dat de leiding van de Kerk ingaat tegen de trend van de maatschappelijke ontwikkelingen.. Dat veroorzaakt verwarring en roept uiteenlopende reacties op. Daarin zal de stichting niet veel kunnen uitrichten. Dat stemt hem niet vrolijk besluit hij. Hij zou graag deel uitmaken van een kerk die ruimte laat aan zelfstandig denkende en handelende mensen, een kerk waarbinnen plaatselijke gemeenschappen een rol van betekenis hebben.

Desgevraagd mocht ik hem wel tot de voorstemmers rekenen, al blijft hij sceptisch gestemd.

 

Hoeveel medestanders zijn er nodig om tot oprichting van de stichting over te gaan?

Ik laat die vraag nog even open. Maar negentien reacties is veel waar anders vrijwel nooit iemand reageert. Ik ontvang nog steeds graag uw reactie: ‘vóór’, ‘tegen’ of ‘geen mening’ (per e-mail:timoharmsen@planet.nl  of per brief:Groenestraat 20, 6721 JB Bennekom). Daarvoor kunt u ook terecht op mijn reeds genoemde website www.timoharmsen.nl/stichting . U vindt daar ook uitgebreide informatie over de stichting. Intussen hoop ik met al degenen die voor mijn voorstel belangstelling hebben in contact te blijven. Hoewel ik kan instemmen met de analyse van Ad Nooij sta ik minder sceptisch tegenover de mogelijkheden van een stichting en zie ik voor verder overleg zowel ruimte als noodzaak.

Timo Harmsen, 6 december  2009

By | 2017-05-04T14:49:34+00:00 december 6th, 2009|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment