dlg

/dlg

De zelfstandige geloofsgemeenschap” in kerkrechtelijk perspectief

Het uitgangspunt  is de fusie van parochies waar wij allen in betrokken zijn of op korte termijn mee te maken zullen krijgen. De door de bisschop verordonneerde fusies berusten op zijn visie dat de kerk een priesterkerk is waarin het vieren in de parochies van de eucharistie centraal staat en dat daarom het aantal parochies aan het aantal beschikbare priesters moet worden aangepast. Wij daarentegen zijn van mening dat de constitutie over de kerk van [...]

By | 2017-04-14T14:30:55+00:00 januari 16th, 2013|dlg|0 Comments

Commentaar van het werkverband voor de rechtscultuur in de kerken

WERKVERBAND VOOR DE RECHTSCULTUUR IN DE KERKEN (WRK) (Contactadres: Mr.P.J.Oudsingel 136, 6836 PT Arnhem) Arnhem, 22 september 2011 Geachte heer Harmsen, Doordat wij onze voor 24 augustus geplande WRK-vergadering een paar weken moesten opschuiven, komt onze reactie op de door u gezonden teksten veel later dan we voorzien en gewenst hadden. Hopelijk hebben wij uw geduld niet te lang op de proef gesteld. Bij dezen bieden we u graag de opmerkingen van ons college aan. [...]

By | 2017-04-14T14:33:45+00:00 september 22nd, 2011|dlg|0 Comments

De saamhorige geloofsgemeenschap

Project of gemeenschap Kerkelijke opbouwwerkers kunnen ons vertellen hoe belangrijk het saamhorigheidsgevoel in een geloofsgemeenschap is en hoe schadelijk het voor een gemeenschap is als dat gevoel genegeerd wordt. ( zie in dit verband mijn artikel “Doodlopende weg” in dit blad van juli/augustus 2011 of op mijn website www.relisofie.nl  ) Hoe moet dit verstaan worden in de situatie waarin wij ons met onze lokale geloofsgemeenschap bevinden. Deze vraag is actueel geworden door de fusie van [...]

By | 2017-04-14T14:35:06+00:00 augustus 18th, 2011|dlg|0 Comments

Doodlopende weg

We gebruiken graag het beeld van ‘Gods volk onderweg’. Niet duidelijker dan op de open parochievergadering 1)  van 31 mei jl.  kon aan de dag treden dat parochie en bisdom met het bestuurlijke en pastoraal-liturgische beleid 2)  op een doodlopende weg zijn geraakt. De vice-voorzitter van het Titus Brandsma parochiebestuur, de heer Jack Peerlings, zou, zoals in het parochieblad aangekondigd, een toelichting geven over het beleid van het bestuur t.a.v. het pastoraal-liturgisch beleidsplan van het [...]

By | 2017-05-19T14:42:51+00:00 juli 18th, 2011|dlg|0 Comments

De zelfstandige geloofsgemeenschap

Notitie naar aanleiding van de Nota “Op weg naar zelfstandige geloofsgemeenschappen”, van het werkverband voor de rechtscultuur in de kerken.  Zie HIER  Deze notitie is een beschouwing vanuit de optiek van de voormalige parochie “Maria Virgo Regina” in Bennekom. Wellicht dat deze ook van betekenis kan zijn voor andere  ‘verweesde’ geloofsgemeenschappen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.’Verweesd’ noem ik de geloofsgemeenschappen  die door de hierna bedoelde fusie van parochies onzelfstandige onderdelen van een grote anonieme [...]

By | 2017-05-19T14:44:22+00:00 juli 17th, 2011|dlg|0 Comments