Caecilia en JPII

//Caecilia en JPII

Caecilia en JPII

In het vorige parochieblad moest ik tot mijn schrik J in een artikel van de kerkhistoricus Toon Brekelmans lezen dat St Caecilia hoogstwaarschijnlijk niet werkelijk bestaan heeft. Hoewel de heiligenkalender is opgeschoond van de namen van die heiligen waarvan het historisch bestaan erg twijfelachtig is, mocht Caecilia gewoon vereerd blijven als maagd en martelares en als patrones van de muziek, omdat zij nu eenmaal zo populair was en nog is. Gelukkig voor al die koren en muziekkapellen die haar naam dragen. Grote componisten zoals Purcell en George Friedrich Händel heeft zij geïnspreerd tot het schrijven van grote muziekwerken. Van Händel’s  Ode for St Cecilia’s Day’ kunt u op de website een fragment beluisteren.

 

Hoe ging dat middeleeuwse heilig verklaard worden eigenlijk in zijn werk? Misschien kan Brekelmans daar eens antwoord op geven. Tegenwoordig zijn twee wonderen nodig om heilig verklaard te worden. Ik las in de krant (Trouw, 6 november 2006) dat de heiligverklaring van de overleden paus Johannes Paulus II dichtbij komt nu melding is gemaakt van een tweede aan hem toe te schrijven wonderbaarlijke genezing.1)

Een man zou volledig van longkanker zijn genezen nadat zijn echtgenote had gebeden tot Johannes Paulus II, die daarna aan haar verscheen tijdens haar slaap en haar verzekerde dat de gezondheid van haar echtgenoot weer volledig zou herstellen, hetgeen na enige tijd ook werkelijk kon worden vastgesteld. Welke vrouw zou er niet bidden voor haar man die levensbedreigend ziek is en niet tegen alle hoop in dromen van een wonderbaarlijke genezing?

“Kandidaten voor zalig/heiligverklaring moeten niet alleen een deugdzaam leven hebben geleid maar moeten ook verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor medisch onverklaarbare genezingen na hun dood, door vanuit het hiernamaals de gebeden van gelovigen te beantwoorden”. (Trouw, 6 november 2006)

 

Nu komen medisch onverklaarbare genezingen ook voor zonder dat er voor gebeden is. Medisch onverklaarbare genezingen, of er nu voor gebeden is of niet, zijn zo sporadisch dat, statistisch gezien,  kan worden geconcludeerd dat, als zo’n genezing voorkomt in de kring van biddende vereerders, het aantal van die vereerders wel geweldig groot moet zijn. Hoeveel wonderen gebeuren er eigenlijk in Lourdes waar jaarlijks miljoenen mensen ter bedevaart gaan. Het veronderstelde aantal vereerders lijkt mij meer een maatstaf voor heiligheid dan een vermeend wonder.

 

Trouwens het aardige van wonderen is dat ze niet te bewijzen zijn. Wie het KRO programma ‘Wonderen bestaan’ gezien heeft moet wel tot de conclusie komen dat de lichtgelovigheid welig tiert.

Wonderverhalen toegeschreven aan overledenen leiden tot mythevorming. De omstandigheid dat, om als heilige vereerd te worden, de zekerheid van te hebben bestaan niet vereist is, en de volstrekte willekeur van een wonderbaarlijke gebeurtenis, duiden daar onmiskenbaar op. Dit verbindt de beide verhalen, van Caecilia en Johannes Paulus II.

Geloof wordt gedragen door mythen, verhalen ontsproten aan menselijke verbeelding en van universele betekenis voor ons bestaan, zoals ook in de bijbel neergelegd.

Timo Harmsen, 17 november 2006

 

 

 

1) ‘rkkerk.nl’ van 17 november 2006 bericht als volgt:

 

“Mogelijk nieuw wonder paus Johannes Paulus II

.

Aartsbisschop Gerardo Pierro van het Italiaanse bisdom Salerno maakte begin november bekend dat in zijn diocees een genezing heeft plaatsgevonden die mogelijk kan worden toegeschreven aan de voorspraak van Johannes Paulus II. Het is diens tweede mogelijke wonder dat door het Vaticaan wordt onderzocht. De 76- jarige Nicola Grippo uit Salerno had longkanker met uitzaaiingen en was al opgegeven door zijn artsen. Maar op een ochtend was de tumor verdwenen, en de medici hebben geen verklaring voor deze genezing. Zijn vrouw Elisabetta heeft verklaard met volharding tot Johannes Paulus II te hebben gebeden voor de genezing van haar man. In een droom zou Johannes Paulus II hebben gezegd dat haar echtgenoot zou genezen. In maart werd bekend gemaakt dat het Vaticaan de plotselinge genezing van een aan Parkinson lijdende Franse zuster onderzoekt. Voor een zaligverklaring is de erkenning van één wonder voldoende.”

 

By | 2017-05-11T17:23:43+00:00 november 7th, 2006|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment