Is het dan toch waar……..? Dat wij niet meetellen!

//Is het dan toch waar……..? Dat wij niet meetellen!

Is het dan toch waar……..? Dat wij niet meetellen!

Wat gebeurt er toch, daar aan de Maliebaan? De krantenkoppen zijn alarmerend. Zo maar een greep:

–         “Reorganisatie aartsbisschop Eijk schokt zelfs trouwste katholieken” (Trouw, 5 april)

–         Een van die trouwe katholieken, mevrouw M. van Heteren-Hogenhuis schrijft een open brief aan de aartsbisschop van Utrecht, 28 maart 2008.

–         “Onrust in aartsbisdom” (NRC 7 april); het  gaat over de solistische uitvoering door bisschop Eijk van de persoonswisselingen in het bestuur van het bisdom. “De Nijmeegse kerkhistoricus Peter Nissen noemt de wisselingen statements. ‘Zij hebben te maken met kerkvisie. Eijk wil een behoudender koers varen’”.

–         “Eijk middelpunt crisis in aartsbisdom Utrecht”. (De Gelderlander, 7 april)

–          idem: “Priesters zijn verbolgen over ‘zuiveringsactie’”.
Een citaat uit dit artikel:”Over die vroegtijdige beslissing, -(zelfs voor dat bisschop Eijk als de nieuwe aartsbisschop was geïnstalleerd…TH)- het niet raadplegen van het kapittel en het aan de kant schuiven van vicaris Rentinck, was kardinaal Simonis zeer verbolgen. Het is een publiek geheim -(O ja? Ik wist anders van niks!…TH)- dat de kardinaal geen woord meer met de nieuwe aartsbisschop wenst te spreken en ook niet meer met hem aan dezelfde tafel wil dineren bij afscheidsbijeenkomsten”. Einde citaat. – Het moet wel heel erg zijn dat de kardinaal, deze ‘vir piïssimus’, deze allerbeminnelijkste man, zo ver gaat.

–         Ook uit De Gelderlander: “Beklag dekens over Eijk is kansloos. Aartsbisschop is goede bekende van paus Benedictus XVI. Bezwaren moeten zeer ernstig zijn, wil de kritiek in Rome aankomen”. -Met andere woorden, de paus zal er wel niets over te horen krijgen.

 

We moeten toch aannemen dat de hier geciteerde kranten van standing over goede en geverifieerde bronnen beschikken. Waarom spreken die bronnen zelf niet? Wij zijn toch huisgenoten. Het is alsof in een gezin vader en moeder ruzie hebben en zwijgend en elkaar negerend door het huis gaan en de steeds meer ontredderd rakende kinderen zich geen raad meer weten.

Met Eijk is ongetwijfeld de orthodoxie aangetreden als adept van een orthodoxe paus. De in het Tweede Vaticaanse Concilie door de meerderheid aanvaarde kerkvisie, waarbij het accent niet werd gelegd op de hiërarchie, maar op het gehele volk Gods, leken én priesters, en daarna pas op de hiërarchie, is in de jaren na het concilie door een kleine Vaticaanse minderheid ondergeschoffeld. Het moge zijn dat onze zich herders noemende leiders het over theologische kwesties met elkaar oneens zijn. Laten zij dan vooral luisteren naar ons, de basis, de trouwe en loyale katholieken waarvan hiervoor ook al sprake was. Ook daar vormt zich een goed deel van de waarheid. Oh, ik weet het, niet klip en klaar onder woorden gebracht. Dat mogen geleerde theologen doen. Maar wij moeten ons er wel in kunnen herkennen.

Timo Harmsen, 8 april 2008

By | 2017-05-08T15:46:51+00:00 april 8th, 2008|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment