De stichting – vervolg

//De stichting – vervolg

De stichting – vervolg

Nieuwe reacties op mijn voorstel tot oprichting van een stichting – zie de parochiebladen van november en december 2009 – geven mij aanleiding verder op dit onderwerp in te gaan en u verslag te doen van de toelichtingen die voor- en tegenstemmers gaven.

 

Tot op heden staat de teller op twee en twintig reacties, 18 vóór en 4 tegen. Ik schreef al eerder, dat zijn veel reacties waar anders vrijwel nooit iemand reageert.

 

Ik geef een overzicht. Ik noem geen namen maar geef alleen hun motivering, behalve twee namen die al bij u bekend zijn.

 

Ik begin met de tegenstemmers:

 

1.Jos de Groot – zie zijn artikel in het parochieblad van november 2009 – is tegen. Hij ziet slechts het ontstaan van tweespalt in de parochie. Hij beroept zich op zijn ervaring als bestuurder van stichtingen. Als er binnen een organisatie twee richtingen (stichtingen) ontstaan, is dat nimmer in het belang van het geheel.

 

  1. Sluit zich aan bij de mening van Jos de Groot en vraagt het parochiebestuur een kans te geven.

 

  1. Saamhorigheid en betrokkenheid zijn al speerpunten van beleid van het nieuwe parochiebestuur. Geef het een kans.

 

  1. De stichting draagt niet bij aan een goede samenwerking binnen de fusie. Wel een gezamenlijk financieel beheer om te voorkomen dat een armlastige parochie wordt gesloten. Loop niet op de zaken vooruit.

 

Voorstemmers:

 

  1. De financiën zullen bepalend zijn voor het voortbestaan van de kerkgebouwen.

 

  1. Een goede voorzorgsmaatregel.

 

  1. Het geeft weer nieuwe hoop als dergelijke stichtingen in het merendeel van de parochies zouden worden opgericht.

 

8.In een artikel in het parochieblad van december 2009 geeft Ad Nooij uitvoerig aan dat hij niet erg gelooft in de haalbaarheid van een stichting en het nut er van niet ziet. Sceptisch dus, maar ik mocht hem wel bij de voorstanders rekenen, want tevreden met de huidige gang van zaken in de Kerk is hij allerminst..

 

9.Uit onvrede met de algemene gang van zaken in de Kerk.

 

10, 11. Het parochiebestuur denkt te gemakkelijk over de toekomst. “Er verandert nauwelijks iets”. Velen verwachten vroeg of laat toch moeilijkheden. Voor die situatie is het van belang dat er een stichting bestaat. Voor dit moment kan de stichting volstaan met een wakend oog. We onderschrijven de intentie van de stichting samen te werken met het parochiebestuur en de lokatieraad zolang die instanties hun voorgenomen beleid kunnen uitvoeren. De stichting neemt een zware taak op zich en kan deze hopelijk ook in de toekomst waar maken.

 

12, 13. In hoofdzaken eens. De stichting moet zich beperken tot de financiën.

 

14 – 22. Voorstemmers, zonder verdere toelichting.

 

 

By | 2017-05-04T14:46:56+00:00 januari 8th, 2010|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment