Verbonden

//Verbonden

Verbonden

Is het toevallig of is het providentieel dat de digitale nieuwsbrief “Katholiek Bennekom Nieuws” van 13 augustus jl. twee berichten heeft die naar mijn mening nauw met elkaar verbonden zijn: de aankondiging van de bijeenkomst “MVR draait door” op de avond van 4 oktober en  het bericht of,  wellicht beter, de speculatie,  dat de volgende bisschoppensynode best wel eens over het toelaten van gehuwde priesters zou kunnen gaan. Het priestertekort ligt aan beide items ten grondslag.

Bedoelde  speculatie komt  overigens niet zomaar uit de lucht vallen. De gedachte aan de mogelijkheid van de gehuwde priester leeft al zolang als het Tweede Vaticaans Concilie oud is. De tijd zou er intussen  rijp voor geworden kunnen zijn.  Even als voor de gedachte – eventueel gehuwde – mannen uit de eigen gemeenschappen ‘de handen op te leggen’, zodat ze zelf voor kunnen gaan in de eucharistieviering.Noot 1) )

Nu het de Kerk wurgende priestertekort zich ook als een acuut probleem doet voelen in de landen van Zuid Amerika, zou dat juist paus Franciscus, die al getoond heeft niet bang te zijn verrassend voor de dag te komen, kunnen aanzetten zijn broeders in het ambt te inspireren het probleem definitief aan de orde te stellen en op te lossen.

Er mag dan nog wel heel wat water door de Rijn moeten stromen  voordat de gehuwde priester een feit is,  de gedachte alleen al dat een volgende bisschoppensynode zich over het vraagstuk van de gehuwde priester zou kunnen gaan buigen, kan aan de slinger van het bestaan van onze MVR geloofsgemeenschap een geweldige draai  geven. Des te meer reden om onze MVR ons niet uit de handen te laten nemen.

 

By | 2017-04-14T13:59:56+00:00 juli 14th, 2016|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment