There’s a Hole in My Bucket

//There’s a Hole in My Bucket

There’s a Hole in My Bucket

There’s a Hole in My Bucket” (or “…in the Bucket“) is a children’s song, based on a dialogue between two characters, called Henry and Liza, about a leaky bucket. The song describes a deadlock situation: Henry has a leaky bucket, and Liza tells him to repair it. But to fix the leaky bucket, he needs straw. To cut the straw, he needs an axe. To sharpen the axe, he needs to wet the sharpening stone. To wet the stone, he needs water. However, when Henry asks how to get the water, Liza’s answer is “in a bucket”. It is implied that only the leaky bucket is available, which, if it could carry water, would need no repairing in the first place.

In de laatste Engelse volzin wordt gesuggereerd dat alleen de lekke emmer beschikbaar is, die, als die water zou kunnen dragen, geen reparatie nodig zou hebben.

De impasse waarin de leegstromende kerk verkeert deed me aan dit liedje denken.
Om te helpen de impasse te doorbreken zijn een tweetal boeken verschenen waarnaar ik de lezers van ons NieuwSBlad graag wil verwijzen met behulp van  http://www.nieuwwij.nl/nieuws/god-is-verhuisd/

GOD IS VERHUISD, DE KERK VAN MACHT ONTDAAN

Bij Berne Media verschenen twee boeken (tweeluik) over de toekomst van de kerk en het christendom. Het boek God is verhuisd van Petra Stassen en Ad van der Helm is een boek “dat ziet waar het geloof in Nederland groeit” en waarin Herman Finkers en paus Franciscus als “tekenen van deze nieuwe tijd worden gezien”. In Van macht ontdaan van René Grotenhuis een “haarscherpe analyse van de kerk”. Volgens Grotenhuis zullen we moeten “leren accepteren dat het instituut kerk voorbij is”. Hieronder meer informatie over deze boeken. 

 

God is verhuisd – Naar nieuwe gelovige gemeenschappen
God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn – dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers – is in onze tijd wel heel actueel geworden. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden.

Dit boek maakt het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma’s. Tegelijk is dit boek daarmee een inspiratiebron voor kerken die willen vernieuwen.

In de veranderingen die kerken en de samenleving doormaken, zijn gelovige gemeenschappen van wezenlijk belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen tenminste relativeren, en misschien zelfs bijsturen.

Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de RK Kerk.
Ad van der Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag, en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam.

Boekgegevens: 
Auteurs: Petra Stassen en Ad van der Helm | Titel: God is verhuisd – Naar nieuwe gelovige gemeenschappen | Uitgeverij: Berne Media | Aantal pagina’s: 192 | ISBN 978-90-8972-140-2 | Prijs: € 17,90 | Verschijnt: 30 september 2016 | Reserveren kan via deze link.

 

Van macht ontdaan – De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag
Cordaid-man en betrokken katholiek René Grotenhuis zag over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij met een scherpe blik over de Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut.

Dit boek is kritisch over de dominant westerse neo-liberale invloed op de kerk. Het laat zien waarom haar macht nu na 16 eeuwen echt voorbij is en dat er een noodzakelijke afbraak van het instituut plaatsvindt. De kerk zal moeten leren loslaten om uit de klem te komen.

Ondertussen zijn er opvallende tekenen van vernieuwing. Met het optreden van Paus Franciscus is een niet-westerse en meer globale lijn ingezet waarin het institutionele model wordt verlaten. Hij ziet voor de kerk eerder een rol als veldhospitaal. Er wordt minder aandacht gevestigd op leerstelligheid en een zuivere kerk, maar juist meer op de gemeenschap, de dialoog en barmhartigheid.

René Grotenhuis (1951) studeerde systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht. Van 2003 tot 2013 was hij algemeen directeur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate researcher verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef meerdere boeken op het terrein van internationale samenwerking. (zie ook www.renegrotenhuis.nl)

Boekgegevens:
Auteur: René Grotenhuis | Titel: Van macht ontdaan – De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag | Uitgeverij: Berne Media | Aantal pagina’s: 160 | ISBN 978-90-8972-150-1 | Verschijnen: 15 oktober 2016 | Reserveren kan via deze link.

Bron: Najaarscatalogus 2016 Berne Media

 

By | 2017-04-14T13:48:11+00:00 maart 14th, 2017|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment