TimoHarmsen

/TimoHarmsen

About TimoHarmsen

This author has not yet filled in any details.
So far TimoHarmsen has created 76 blog entries.

ECCLESIA SEMPER REFORMANDA II

Omdat ik in mijn vorige artikel [1]) refereerde aan de bisschoppensynode [2]) die toen nog aan de gang was, moet ik, nu de synode  beëindigd is en de resultaten daarvan bekend, daarop wel terugkomen. Ik noemde in mijn artikel twee kwesties, - mogen gescheiden hertrouwden en homoseksuele gelovigen met een intieme relatie de communie ontvangen? - die als heikel te boek stonden en voorwerp waren van hevige  meningsverschillen  onder de bisschoppen  en dringend om een [...]

By | 2017-04-14T14:04:25+00:00 november 24th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Toekomst geloofsgemeenschap

Gastartikel van Jos Jansen In juni hebt u allen van het bestuur van de z. Titus Brandsma parochie een brief ontvangen met daarin een uiteenzetting van zijn beleid met betrekking tot de kerkgebouwen van onze parochie, met tevens een uitnodiging tot het bijwonen van een informatiebijeenkomst over dit onderwerp in een van de locaties. In Bennekom zal deze bijeenkomst zijn op 8 september. Mocht uw brief tussen het oud papier verzeild zijn geraakt: deze is [...]

By | 2017-04-14T14:05:48+00:00 november 1st, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Wat kan de katholieke kerk redden?

“Is het een gewone crisis of is de katholieke kerk in Nederland op sterven na dood? Het plan van kardinaal Eijk om in het bisdom Utrecht nog 20 kerken over te houden en 280 kerken te sluiten stuit op fel protest. De katholieken hebben zich verenigd in de groep ‘Bezield Verband’, maar Eijk weigert met de groep in gesprek te gaan. De kardinaal staat met de rug tegen de muur, zegt hij zelf. De kerk [...]

By | 2017-04-14T14:07:12+00:00 juni 16th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Wees alert

In het vorige nummer van ons NieuwSBlad - Zie mijn artikel “Gehoorzaamheid aan de bisschop is geen stempel in je paspoort voor de hemel” - kon ik u melden dat de Vereniging MVR de lijsten met in totaal 124 handtekeningen uit Bennekom verzonden heeft. Het gaat om handtekeningen onder een ‘Noodkreet aan paus Franciscus’- een initiatief van “Bezield Verband Utrecht”-  uit bezorgdheid over, maar ook als protest tegen het proces van kerksluiting en opheffing van [...]

By | 2017-04-14T14:08:00+00:00 april 30th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Over het vieren van eucharistie

We beleven in de kerk in Nederland benarde tijden.  Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: de hiërarchie-centrale structuur van de kerk, waarin de gewijde priester de norm uitmaakt en de leek nauwelijks een  rol speelt; de uitsluiting van de gehuwde man  en de vrouw van het priesterschap; de bij de moderne samenleving achtergebleven cultuur van de kerk, waardoor de komende generaties geen vertrouwen meer in de kerk hebben; en meer. Maar de meest directe [...]

By | 2017-04-14T14:09:16+00:00 april 2nd, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Gehoorzaamheid aan de bisschop is geen stempel in je paspoort voor de hemel

1.Bezorgdheid, verontrusting, protest “Katholiek Bennekom Nieuws” meldt dat de Vereniging MVR de lijsten met in totaal 124 handtekeningen uit Bennekom verzonden heeft. Het gaat om handtekeningen onder een ‘Noodkreet aan paus Franciscus’ uit bezorgdheid over, maar ook als protest tegen het proces van kerksluiting en opheffing van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het is vooral Kardinaal Eijk die in dit proces het voortouw neemt. In het vorige ‘NieuwSBlad’  hebt u in het artikel “Verontruste parochianen”  van Jos Jansen [...]

By | 2017-04-14T14:10:22+00:00 maart 15th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

DE VERWOESTING VAN EEN BISDOM

Samenvatting van het essay  “DE VERWOESTING VAN EEN BISDOM: HET MASTERPLAN VAN KARDINAL EIJK” dat Jozef Wissink schreef als reactie op de visie van Kardinaal Eijk. Om een idee van de inhoud te geven, niet om het lezen te vervangen, geef ik  hier een summiere samenvatting van de inhoud. Het masterplan van kardinaal Eijk: a. miskent de betekenis die de kerk op de verschillende plaatsen in dorp of stad voor de mensen heeft; b. vergeet [...]

By | 2017-04-14T14:13:04+00:00 maart 13th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Schijnheilig verklaard vs Spel der tegenstellingen

Schijnheilig verklaard   Ik heb nooit goed begrepen wat een zalig- of heiligverklaring eigenlijk is. De opvatting dat wij mensen zouden kunnen weten dat iemand heilig is, lijkt me nog al arrogant. Zelf geloof ik dat er een werkelijkheid zou kunnen bestaan die onze werkelijkheid zou kunnen overstijgen. Maar daarmee houdt het op. Verder dan dat reikt mijn voorstellingsvermogen niet. Ik kan daarover peinzen maar ik kan het niet onder woorden brengen. Ik kan wel [...]

By | 2017-04-14T14:14:45+00:00 december 10th, 2014|nieuwsblad|0 Comments

Paroikia, Overpeinzingen bij een parochiedag

“Het is beter dat een gemeenschap op zondag bij elkaar komt om te vieren – ook al is er dan geen eucharistie – dan geen viering houden of naar elders trekken waar wel eucharistie gevierd wordt.”(Bisschoppen Bernard Möller ,Huub Ernst, Klaus Hemmerle.)  [1])   ‘Paroikia’ is Grieks voor ‘buur’; ‘paroikéo’ is Grieks voor ‘wonen bij’, en ‘wonen naast’. De herkomst van ons woord ‘parochie’ moge duidelijk zijn, de juiste betekenis van ‘parochie’ is ‘zij die [...]

By | 2017-04-14T14:16:39+00:00 oktober 5th, 2014|nieuwsblad|0 Comments

Professor, bestaat God?

“Speuren dat zich achter al het ervaarbare iets verbergt dat ons verstand niet vermag te vatten, iets waarvan de schoonheid en verhevenheid slechts indirect en als een zwakke afglans tot ons komen, is religiositeit. In die zin ben ik een diep religieus atheïst.” (Albert Einstein, 1879 – 1955) Het is kennelijk onmogelijk ons neer te leggen bij ons onvermogen de filosofische kwestie God tot een oplossing te brengen: Bestaat God en laat hij merken dat [...]

By | 2017-04-14T14:17:40+00:00 augustus 15th, 2014|nieuwsblad|0 Comments