nieuwsblad

/nieuwsblad

Verbonden

Is het toevallig of is het providentieel dat de digitale nieuwsbrief “Katholiek Bennekom Nieuws” van 13 augustus jl. twee berichten heeft die naar mijn mening nauw met elkaar verbonden zijn: de aankondiging van de bijeenkomst “MVR draait door” op de avond van 4 oktober en  het bericht of,  wellicht beter, de speculatie,  dat de volgende bisschoppensynode best wel eens over het toelaten van gehuwde priesters zou kunnen gaan. Het priestertekort ligt aan beide items ten [...]

By | 2017-04-14T13:59:56+00:00 juli 14th, 2016|nieuwsblad|0 Comments

‘Laudato Si’ in funzionamento

Op het kerkplein, waar doorgaans op werkdagen het winkelende publiek zijn auto’s parkeert, heerste in de dagen rond woensdag 20 januari grote bedrijvigheid. Het hemelwater afvoer project was in uitvoering. De Locatieraad had in september 2015 in het Nieuw S Blad van onze geloofsgemeenschap de door de werkgroep HWA uitgewerkte plannen bekendgemaakt en nu kon aan een aannemersbedrijf de opdracht gegeven worden het werk op het kerkplein uit te voeren; vooral het zware graafwerk met [...]

By | 2017-04-14T14:01:55+00:00 januari 14th, 2016|nieuwsblad|0 Comments

ECCLESIA SEMPER REFORMANDA EST: de kerk moet bij voortduring hervormd worden.

Aan deze oude spreuk werd ik weer herinnerd door een interview in “Tertio”, het Belgische christelijke opinieweekblad van 9 september jl., nr.813. Daarin zegt  Pietro Kardinaal Parolin: “Om trouw te blijven aan Christus’ zending, is de kerk ‘semper reformanda’; heeft zij altijd nood aan hervorming”.  Als je dit, in de actualiteit van onze dagen, van een kardinaal hoort, spitst je je oren. Temeer als die, zeg maar, de eerste man na de paus in de [...]

By | 2017-04-14T14:03:32+00:00 november 29th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

ECCLESIA SEMPER REFORMANDA II

Omdat ik in mijn vorige artikel [1]) refereerde aan de bisschoppensynode [2]) die toen nog aan de gang was, moet ik, nu de synode  beëindigd is en de resultaten daarvan bekend, daarop wel terugkomen. Ik noemde in mijn artikel twee kwesties, - mogen gescheiden hertrouwden en homoseksuele gelovigen met een intieme relatie de communie ontvangen? - die als heikel te boek stonden en voorwerp waren van hevige  meningsverschillen  onder de bisschoppen  en dringend om een [...]

By | 2017-04-14T14:04:25+00:00 november 24th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Toekomst geloofsgemeenschap

Gastartikel van Jos Jansen In juni hebt u allen van het bestuur van de z. Titus Brandsma parochie een brief ontvangen met daarin een uiteenzetting van zijn beleid met betrekking tot de kerkgebouwen van onze parochie, met tevens een uitnodiging tot het bijwonen van een informatiebijeenkomst over dit onderwerp in een van de locaties. In Bennekom zal deze bijeenkomst zijn op 8 september. Mocht uw brief tussen het oud papier verzeild zijn geraakt: deze is [...]

By | 2017-04-14T14:05:48+00:00 november 1st, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Wat kan de katholieke kerk redden?

“Is het een gewone crisis of is de katholieke kerk in Nederland op sterven na dood? Het plan van kardinaal Eijk om in het bisdom Utrecht nog 20 kerken over te houden en 280 kerken te sluiten stuit op fel protest. De katholieken hebben zich verenigd in de groep ‘Bezield Verband’, maar Eijk weigert met de groep in gesprek te gaan. De kardinaal staat met de rug tegen de muur, zegt hij zelf. De kerk [...]

By | 2017-04-14T14:07:12+00:00 juni 16th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Wees alert

In het vorige nummer van ons NieuwSBlad - Zie mijn artikel “Gehoorzaamheid aan de bisschop is geen stempel in je paspoort voor de hemel” - kon ik u melden dat de Vereniging MVR de lijsten met in totaal 124 handtekeningen uit Bennekom verzonden heeft. Het gaat om handtekeningen onder een ‘Noodkreet aan paus Franciscus’- een initiatief van “Bezield Verband Utrecht”-  uit bezorgdheid over, maar ook als protest tegen het proces van kerksluiting en opheffing van [...]

By | 2017-04-14T14:08:00+00:00 april 30th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Over het vieren van eucharistie

We beleven in de kerk in Nederland benarde tijden.  Verschillende oorzaken zijn daarvoor aan te wijzen: de hiërarchie-centrale structuur van de kerk, waarin de gewijde priester de norm uitmaakt en de leek nauwelijks een  rol speelt; de uitsluiting van de gehuwde man  en de vrouw van het priesterschap; de bij de moderne samenleving achtergebleven cultuur van de kerk, waardoor de komende generaties geen vertrouwen meer in de kerk hebben; en meer. Maar de meest directe [...]

By | 2017-04-14T14:09:16+00:00 april 2nd, 2015|nieuwsblad|0 Comments

Gehoorzaamheid aan de bisschop is geen stempel in je paspoort voor de hemel

1.Bezorgdheid, verontrusting, protest “Katholiek Bennekom Nieuws” meldt dat de Vereniging MVR de lijsten met in totaal 124 handtekeningen uit Bennekom verzonden heeft. Het gaat om handtekeningen onder een ‘Noodkreet aan paus Franciscus’ uit bezorgdheid over, maar ook als protest tegen het proces van kerksluiting en opheffing van plaatselijke geloofsgemeenschappen. Het is vooral Kardinaal Eijk die in dit proces het voortouw neemt. In het vorige ‘NieuwSBlad’  hebt u in het artikel “Verontruste parochianen”  van Jos Jansen [...]

By | 2017-04-14T14:10:22+00:00 maart 15th, 2015|nieuwsblad|0 Comments

DE VERWOESTING VAN EEN BISDOM

Samenvatting van het essay  “DE VERWOESTING VAN EEN BISDOM: HET MASTERPLAN VAN KARDINAL EIJK” dat Jozef Wissink schreef als reactie op de visie van Kardinaal Eijk. Om een idee van de inhoud te geven, niet om het lezen te vervangen, geef ik  hier een summiere samenvatting van de inhoud. Het masterplan van kardinaal Eijk: a. miskent de betekenis die de kerk op de verschillende plaatsen in dorp of stad voor de mensen heeft; b. vergeet [...]

By | 2017-04-14T14:13:04+00:00 maart 13th, 2015|nieuwsblad|0 Comments